Nová generace LED osvětlení s podporou cirkadiánního rytmu.

Nová generace LED osvětlení pro zubní ordinace s podporou cirkadiánního rytmu. Nebyli jsme blíže dennímu světlu.

13. 7. 2023 | Bc. Michal Dudla – CACAN CZ

Světlo mělo vždy zásadní vliv na naše fyzické a duševní zdraví. Má přímý vliv na produkci hormonů, které ovlivňují naši náladu, schopnost soustředění, spánek a celkovou psychickou pohodu. V tomto článku se zaměříme na procesy, které světlo spouští, a také na to, jak správné osvětlení může podpořit stav naší mysli a energie. Odhalíme, jaký vliv má na náš organismus umělé světlo oproti přirozenému dennímu, a jak můžeme využít tohoto poznání pro zlepšení našeho každodenního života. Připravte se na fascinující cestu do říše světla a jeho účinků na naše zdraví a duševní pohodu. 


Náš moderní životní styl vytváří řadu aspektů, které ovlivňují naše fyzické a duševní zdraví. Osvětlení, které nás obklopuje, hraje v tomto kontextu klíčovou roli. Nedostatečné množství přirozeného světla může vést k narušení našeho biologického rytmu, negativně ovlivnit produkci hormonů a také naši pohodu a celkovou kvalitu života. Jedním z možných řešení je správné osvětlení prostředí, ve kterém žijeme, pracujeme a trávíme svůj volný čas. Moderní technologie nám umožňují vytvořit umělé osvětlení, které se co nejvíce přibližuje přirozenému světlu a jeho účinkům na naše tělo. 

Důležité je si uvědomit, že jiné světlo potřebujeme jako pracovní osvětlení v ordinaci a jiným se budeme obklopovat doma při odpočinku, nebo když se naše tělo zklidňuje a připravuje se na spánek. 

Pracovní osvětlení ve stomatologické praxi

Optimální osvětlení ve stomatologii je vzhledem k využití mnoha různých světelných zdrojů značné intenzity (OP lampa, násadce, mikroskop, lupové brýle) ještě komplikovanější, než tomu bývá v jiných profesích. Více se dozvíte v článku "Typy světelných zdrojů v zubní ordinaci“

Studie ergonomie pracovního prostředí ukázaly, že vysoká intenzita OP-lampy okamžitě zvýší na počátku pracovního dne schopnost ošetřujícího rozlišit detaily po stránce barev, struktury apod., avšak je-li rozdíl světelné intenzity OP-lampy a okolí pracovního pole příliš kontrastní, nastává problém s nadměrnou akomodací zraku, která zrak rychle vyčerpává. U zubních lékařů, kteří musí přenášet mnohokrát denně pozornost mezi poli různé intenzity osvětlení, dochází k častému oslnění a rychlejší únavě zraku, která se projevuje snížením rozlišovací schopnosti, pracovním nepohodlím a vede i nižší pracovní výkonnosti. 

 

I moderní umělé osvětlení má vůči přirozenému dennímu světlu stále co dohánět. Není to jen intenzita, ale také difúze, kterou může nabídnout souvislá oblačnost a kterou milují fotografové, kdy nejsou patrné ostré stíny a obraz je dokonale prokreslen. U umělého osvětlení se o difúzi starají sofistikované difuzory, které zajistí měkké stíny nevrhající světlo. Umělé osvětlení oproti dennímu obvykle vykazuje velké rozdíly v podání barev – v minulosti umělé zdroje světla zkreslovaly skutečný obraz až o 40 %. Tyto souvislosti a z nich vyplývající požadavky na osvětlení stomatologické praxe, které je nutno brát v úvahu při plánování světelné soustavy na vašem pracovišti, jsme shrnuli v samostatném článku na toto téma.

V současné době postupují technologie přibližující umělé světlo k tomu přirozenému dennímu velmi rychle a nám se tak nabízí možnost vytvořit světelné prostředí, které se již velmi podobá přirozeným podmínkám. Abychom ale nastínili možný zásadní posun, který můžete jednoduchým krokem v osvětlení vaší praxe docílit, popíšeme krátce dosavadní situaci: V minulosti se osvětlovalo a někde stále ještě osvětluje zářivkovými trubicemi, jejichž světlo ani v poslední vývojové řadě, tzv. „plnospektrální“, neobsahuje komplexní spektrální skladbu přirozeného denního světla (viz obrázek č. 4). Zářivky nedodávají ani při vysoké energetické náročnosti dostatečné množství krátkovlnného světla, zejména modrého a azurového spektra, které je klíčové pro správné fungování našeho biologického systému a zlepšuje mentální výkon, koncentraci a paměťové schopnosti. Z dnešního pohledu bychom označili světlo zářivek jako velmi umělé a z hlediska nevizuálního spektra přirozenému dennímu světlu velmi vzdálené. Zářivky se ale vyznačují i dalšími nevýhodami, jako např. stroboskopickým efektem, pomalým náběhem, vysokou produkcí tepla nebo rychlým úbytkem jasu. Zářivkovým trubicím ale tak jako tak „odzvonilo“ a 25. srpna 2023 vejde v účinnost zákaz jejich prodeje na evropském trhu, kdy budou poté nahrazovány LED světelnými zdroji. Vyvstává otázka, jaký bude osud stávajích zářivkových svítidel, kterých ve stomatologických ordinacích pracují tisíce. Na tuto situaci se dlouho připravujeme a můžeme vás uklidnit, protože budeme schopni všechny modely provozovaných zářivkových svítidel převést plně na LED technologii. 

Pro naše svítidla ale i LED trubice jsme si nechali vyvinout zcela nový typ LED čipů s vysokým CRI (Indexem podání barev), které představují průlom v oblasti osvětlení. Tyto inovativní čipy nabízejí prokognitivní spektrum, které překonává všechny dosavadní světelné zdroje. Díky důmyslné konstrukci našich svítidel jsou zajištěny vynikající vizuální vlastnosti světla, zatímco nové čipy jsou navrženy tak, aby dosáhly dokonalých nevizuálních vlastností, které jsou stejně důležité. 

Nové LED čipy jsou optimalizovány tak, aby reprodukovaly přirozené spektrum slunečního světla a vytvořily harmonické a vyvážené osvětlení, které zlepšuje vnímání barev a detailů ve sledovaném prostoru. Využíváme vysoký CRI, který označuje schopnost světelného zdroje přesně reprodukovat barvy ve srovnání se slunečním světlem. Vyšší hodnota CRI znamená lepší podání barev a přesnější vnímání objektů. LED čipy jsou konstruovány s cílem dosáhnout vyváženého a přesně naladěného poměru těchto světelných složek. Optimalizace modrého a azurového světla umožňuje podporu a stimulaci mozkových funkcí spojených s bdělostí, koncentrací a mentálním výkonem. To přináší výhody zejména na pracovištích, školách a jiných prostředích, kde je kognitivní výkonnost klíčová.

Rádi bych vám představili naše revoluční LED trubice SUN Touch s prokognitivním spektrem s CRI (Color Rendering Index) dosahujícím neuvěřitelných 98 CRI, které jsou kompatibilní s elektronickými předřadníky, které v našich svítidlech byly téměř od samého počátku jejich výroby. Do vašeho stávajícího svítidla tak nebude potřeba nijak zasahovat a rovnou můžete osadit LED trubice 5 700 K s odpovídajícím výkonem 3000 lm, což je ekvivalent 58W zářivky, stejně tak i T5 28W. K ucelené nabídce patří ještě ekvivalent velmi často používané zářivkové trubice 120cm 36W, která je dodávána s LED startérem.

Prokognitivní spektrum našich LED trubic představuje průlom v oboru osvětlení. Díky pokročilým technologiím, které jsou zde implementovány, jsme jako jediní na trhu schopni simulovat s LED trubicemi přirozené denní světlo s tak vysokým CRI. Tento typ osvětlení obsahuje vyšší podíl modrého a azurového spektra a pomáhá zlepšit produktivitu a koncentraci, ale také například zvládání stresových situací.

Naše LED trubice nabízejí také významnou energetickou úsporu a dlouhou životnost. Pracují s vysokou energetickou účinností a díky své dlouhé životnosti minimalizují potřebu výměn a oprav. Navíc produkují méně tepla, což snižuje náklady na chlazení prostoru. LED trubice jsou ekologicky šetrné, což znamená nižší environmentální dopad. 

Výhody osvětlení s prokognitivními účinky:

 • podporuje zrakovou ostrost (lepší kontrast)
 • přispívá ke zmírnění oční námahy a pomáhá proti zvýšenému očnímu tlaku a pálení očí
 • umožňuje nezkreslené vnímání barev
 • eliminuje pocit únavy
 • zlepšuje bezpečnost práce, pracovní výkonnost a soustředění
 • zmirňuje hyperaktivitu a agresivitu
 • je vhodné pro děti s poruchami soustředění a učení
 • napomáhá hormonální rovnováze (serotonin/melatonin/kortizol)
 • přispívá k lepší syntéze vitamínů (zejména A a D)
 • napomáhá při zmírnění a léčbě zimních depresí (SAD)
 • v zimních měsících podporuje ranní vstávání
 • zvyšuje sexuální apetit
 • napomáhá celkové regeneraci našeho organismu

Domácí osvětlení využívané především večer po práci je v rámci přirozených cirkadiánních rytmů nutno koncipovat odlišně – tak, aby přispívalo ke kvalitnímu odpočinku a spánku. Zubní lékař, který strávil mnoho hodin pod umělým pracovním světlem v zaměstnání, by měl mít možnost doma kompenzovat celodenní expozici aktivizujícímu bílému světlu. V čase aktivního odpočinku ve večerních hodinách by měl expozici modrému světlu minimalizovat. Může tak potlačit produkci serotoninu a kortizolu, tedy „denních hormonů“ a naopak je vystřídat melatoninem, známým jako „hormon spánku“. Melatonin je nezbytný pro kvalitní spánek a regeneraci našeho těla. Proto je důležité večer vytvořit prostředí s teplejším a jemnějším světlem, které napodobuje podmínky přirozeného soumraku, a to alespoň 60 minut před usnutím. Spektrální skladba večerního osvětlení by měla být prosta modré, azurové a nejlépe i zelené vlnové délky, a naopak v plné šíři obsahovat oranžové a červené tzv. fotobiomodulační spektrum 670 nm, které působí jako kompenzační faktor po expozici modrému světlu s regeneračními, preventivními i terapeutickými účinky. 

Bez znalosti těchto faktorů na sebe necháváme často působit bílé světlo s modrým spektrem i během večera. Děje se tak použitím špatně zvolených světelných zdrojů, ale především monitorů, televizí nebo mobilních telefonů. Okrádáme se tak o čas, který tělo potřebuje na přípravu ke spánku, a při ulehnutí pak máme v krvi zvýšené hladiny serotoninu a kortizolu, který nám brání usnout, případně spát hlubokým ozdravným spánkem. Zamyslete se tedy nad večerními rituály a dopřejte si takové světelné prostředí, které vám umožní kvalitní spánek a přípravu na další náročný den. 

Zpět do obchodu